home » Mensen & Maatschappij » De Young Men's Christian Association (YMCA) is opgericht volgens de principes van het gespierde christendom. Het is een filosofie die fysieke kracht en ontwikkeling verbindt met christelijke spirituele groei. Dezelfde filosofie beïnvloedde de oprichting van de moderne Olympische Spelen.
gespierd christendom

De Young Men's Christian Association (YMCA) is opgericht volgens de principes van het gespierde christendom. Het is een filosofie die fysieke kracht en ontwikkeling verbindt met christelijke spirituele groei. Dezelfde filosofie beïnvloedde de oprichting van de moderne Olympische Spelen.

YMCA is een wereldwijde jongerenorganisatie gevestigd in Genève, Zwitserland, met meer dan 60 miljoen begunstigden in 120 landen. Het werd opgericht op 6 juni 1844 door George William. Het uiteindelijke doel was om christelijke waarden in praktijk te brengen door een gezond lichaam, geest en ziel te ontwikkelen. Maar weet u dat de organisatie werd opgericht volgens de principes van het gespierde christendom?

De YMCA (Young Men's Christian Association) werd opgericht op basis van 'Gespierd christendom', een christelijke filosofie die fysieke kracht en ontwikkeling koppelt aan christelijke spirituele groei. Deze filosofie heeft ook de ontwikkeling van de moderne Olympische Spelen beïnvloed.

De oorsprong van het gespierde christendom

Tot het tijdperk van de Verlichting hield de christelijke lichaamsesthetiek zich voornamelijk bezig met heilig lijden. In de Oudheid en de Middeleeuwen wekte ascese, of de ontkenning van lichamelijke behoeften en schoonheid, de interesse van zowel leken als geestelijken. Het geloof dat het vlees een afleiding is van het goddelijke is een centraal uitgangspunt van ascese. Het katharisme geloofde bijvoorbeeld dat het vlees volledig verdorven was.

Het gespierde christendom was nooit een formeel georganiseerde beweging. In plaats daarvan was het een culturele trend die verschillende vormen aannam en werd ondersteund door meerdere figuren en kerken. Het gespierde christendom is terug te voeren op de apostel Paulus, die atletische metaforen gebruikte om de moeilijkheden van het christelijk leven te beschrijven.

De expliciete promotie van sport en beweging in het christendom verscheen echter pas in 1762, toen Emile van Rousseau lichamelijke opvoeding beschreef als belangrijk voor de vorming van morele karakters. (Bron: Tijdlijn

Sport en gespierd christendom

Volgens Nicholas Watson hielp de ideologie van het gespierde christendom bij de ontwikkeling van de Olympische Spelen. De grondlegger van de moderne Olympische Spelen, Pierre de Coubertin, werd sterk beïnvloed door het spierchristendom, dat een van zijn belangrijkste inspiratiebronnen was, samen met de oude Olympische Spelen van Griekenland.

Het gespierde christendom is in de eenentwintigste eeuw weer populairder geworden als gevolg van een onevenredig hoog aantal mannen dat atheïst of agnost is geworden en een waargenomen crisis van mannelijkheid. Het gespierde christendom wordt in de Verenigde Staten het best vertegenwoordigd door atleten als Tim Tebow, Manny Pacquiao, Josh Hamilton en Jeremy Lin. Deze atleten spreken en schrijven regelmatig over hun geloof en delen hun overtuigingen met hun fans.

Nieuwe calvinistische predikanten zoals John Piper hebben gepleit voor een meer mannelijk christendom en het concept van Christus. 

God openbaarde Zichzelf in de Bijbel alomtegenwoordig als koning, niet als koningin; vader, geen moeder; de tweede persoon van de Drie-eenheid wordt geopenbaard als de eeuwige Zoon, niet als dochter; de Vader en de Zoon scheppen man en vrouw naar Zijn beeld en geven hun de naam man, de naam van de man.

John Piper, nieuwe calvinistische dominee

In zijn boek Manhood in America beweert Michael Kimmel dat de Universiteit van Notre Dame het spierchristendom promoot omdat de school katholiek is. Van mannelijke varsity-atleten wordt aangenomen dat ze de zes criteria van het spierchristendom van Thomas Hughes volgen. Het voetbalteam van de Notre Dame bestaat bijvoorbeeld uit katholieke mannen die geloven dat hun lichaam een ​​geschenk van God is. Als gevolg hiervan oefenen ze hun lichaam in de naam van God. (Bron: Tijdlijn

Afbeelding van Kunst van mannelijkheid

Laat een bericht achter