Home » Recht en overheid » Publieke veiligheid » Hulpdiensten » Hoe maken brandweerlieden water natter?
brandweerlieden

Hoe maken brandweerlieden water natter?

Brandbestrijding is al eeuwenlang een integraal onderdeel van reddingsdiensten. Deze hoog opgeleide personen worden vertrouwd in hun dienst met volledige capaciteit en kennis van de procedure. Ze zijn verantwoordelijk voor het beheersen en blussen van branden en voor het reageren op bepaalde noodsituaties waarbij het leven, eigendom en het milieu betrokken zijn. In de loop der jaren heeft technologie hen voorzien van bepaalde hulpmiddelen en technieken om hen bij hun werk te helpen. Een daarvan is water natter maken om branden sneller te blussen. Maar hoe wordt het gedaan?

Om de redding bij brand effectiever te maken, gebruiken brandweerlieden een speciaal op chemicaliën gebaseerd product, het brandbestrijdingsschuim, om het water natter te maken dan normaal. Dit vermindert de externe druk van gewoon water, dus het is gemakkelijker om te verdelen en in dingen te stromen.

Welk blusschuim en hoe gebruiken brandweerlieden het?

Brandbestrijdingsschuim is sinds het begin van de 1900e eeuw verkrijgbaar in de detailhandel. De National Fire Protection Association in (NFPA) 11 - Prototype voor schuim met lage, gemiddelde en hoge expansie, sectie 3.1.10, definieert schuim als: een stabiele opeenhoping van druppels met een lagere dichtheid dan olie of water.

Het schuim is opgebouwd uit drie componenten: schuimconcentraat, water, energie. Energie kan de vorm aannemen van lucht of mechanisch roeren en wanneer toegevoegd aan het schuimconcentraat gemengd met de juiste hoeveelheid water, wordt het afgewerkte schuim geproduceerd door middel van een afvoerinrichting. 
Het afgewerkte schuim is zeer vloeibaar en stroomt gemakkelijk over vloeibare oppervlakken om vuur in vier modi te vernietigen: Verbiedt zuurstof scheidt de brandstof van damp. Koelt het brandstofoppervlak, het watergehalte van schuim. Voorkomt het vrijkomen van dampen of brandbare brandstof en scheidt de vlam van het brandstofoppervlak. (Bron: Internationale brandbeveiliging)

Verhoogt het gebruik van het blusschuim de operationele efficiëntie?

Verschillende landelijke en kleine stedelijke brandweerkorpsen hebben het gebruik van Klasse A-schuim al omarmd als onderdeel van hun dagelijkse werkingstactieken. Hun gebruik van Klasse A-schuim is eenvoudigweg logisch.

Voor elke divisie die hun water naar het podium moet brengen en watertankershuttles moet opzetten, kan het gebruik van klasse A-schuim de operationele efficiëntie van de brandbestrijding gemakkelijk verbeteren. De reden hiervoor is dat schuim van klasse A, mits op de juiste manier ingezet, het vuur sneller en met veel minder water kan blussen dan nodig zou zijn als het niet zou worden gebruikt. 

Door het gebruik van schuim van klasse A wordt de bevochtigingscapaciteit van water gemiddeld vertienvoudigd. In meer vereenvoudigde termen, water natter maken. Bovendien wordt de benodigde tijd na het blussen tijdens revisie of dweilen sterk verminderd.

Het voordeel van blusschuim door de brandweer is niet een enkele blusoplossing, maar eerder een hulpmiddel dat, wanneer geïntegreerd met tactieken, een efficiënter operationeel scenario creëert.

Met het voorwoord van het Compressed Air Foam System (CAFS) hebben sommige eenheden de benadering gekozen in de overtuiging dat ze het waterverbruik in liters per minuut kunnen verminderen, maar de realiteit is of het gebruik van CAFS of traditionele schuimtoepassingsapparatuur zoals een lijn of schuimsproeiers, water is nog nodig om de brand te blussen.

Het gebruik van schuim is, net als andere hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor de brandweer, een krachtvermenigvuldiger die, wanneer gebruikt met traditionele tactieken, het brandgevaar stabiliseert, waardoor brandweerpersoneel de constructie kan betreden voor revisie. 
Hoewel er efficiëntieverbeteringen zijn verbonden aan het gebruik van schuim, of het nu gaat om verbeteringen in systeemhardwaretechnologie of de schuimconcentratie zelf, is het gebruik van brandbestrijdingsschuim en klasse A-schuim in het bijzonder een troef die de brandweer niet over het hoofd mag zien voor structurele bescherming. (Bron: Internationale brandbeveiliging)

Laat een bericht achter