Home » Gezondheid » Wat is de Kuru-ziekte?

Wat is de Kuru-ziekte?

Volgens de Food and Drug Administration (FDA) wordt een zeldzame ziekte geclassificeerd als een ziekte die 200,000 mensen of minder treft. Als je erover nadenkt, kan dat zo'n groot aantal ziekten dekken. De ziekte van Kuru staat in de top drie van de lijst, maar wat is het precies en hoe loop je het op?

Kuru is een zeldzame en ongeneeslijke neurodegeneratieve aandoening. Je kunt de ziekte krijgen door een geïnfecteerd brein te eten of door nauw contact te krijgen met de open wonden van iemand die al besmet is. Het wordt gevonden onder kannibaalstammen in Nieuw-Guinea.

Wat veroorzaakt Kuru?

De zeer zeldzame aandoening wordt veroorzaakt door infectieuze weefseleiwitten die worden aangetroffen in een besmet menselijk brein. Kuru wordt vaak gevonden onder mensen uit Nieuw-Guinea, waar kannibalisme werd beoefend als onderdeel van een begrafenisritueel. Het ritueel werd in 1960 stopgezet, maar zelfs na de stopzetting van het ritueel werden nieuwe gevallen gemeld. Dit komt omdat het jaren of zelfs decennia kan duren voordat de symptomen aan de oppervlakte komen. De belangrijkste risicofactor is het consumeren van menselijke hersenen die infectieus weefsel kunnen bevatten.

Kuru zorgt ervoor dat de hersenen en het zenuwstelsel veranderen, vergelijkbaar met de Creutzfeldt-Jakob ziekte en Gekkekoeienziekte. (Bron: Medline Plus)

Wat zijn de symptomen van Kuru?

De symptomen van Kuru lijken veel op: Ziekte van Parkinson; slechte coördinatie, moeite met lopen, moeite met slikken, onduidelijke spraak, dementie, humeurigheid, tremoren en verlies van motorische vaardigheden. Een van de kenmerkende symptomen van Kuru is dwangmatig huilen of lachen.

De ziekte verloopt in drie fasen. Het begint met gewrichtspijn en hoofdpijn, die vaak worden gemist of gebagatelliseerd. In de eerste fase vertoont het individu een verlies van lichamelijke controle. Ze zouden moeite hebben om hun houding vast te houden en zouden merken dat ze meestal uit balans zijn. In de tweede fase kunnen ze niet lopen en worden de trillingen erger en merkbaar. In de derde fase zijn de individuen volledig bedlegerig. In deze fase verliezen ze hun spraakvermogen. Ze beginnen ook gedragsveranderingen en geheugenverlies te vertonen.

De meeste met Kuru geïnfecteerde personen sterven als gevolg van secundaire symptomen die verband houden met het onvermogen om te bewegen of te functioneren. Ze sterven van de honger omdat ze niet kunnen eten en slikken of door een longontsteking. (Bron: Healthline)

Hoe wordt de diagnose Kuru gesteld?

Kuru wordt gediagnosticeerd door middel van een uitgebreid medisch onderzoek. Dit omvat verschillende bloedonderzoeken, neurologische functietests en een uitgebreide medische geschiedenis.

Een van de neurologische tests die wordt uitgevoerd, is het elektro-encefalogram (EEG) dat wordt gebruikt om hersenactiviteit te onderzoeken door middel van elektrische impulsen. Hersenscans kunnen ook worden gebruikt, maar ze zijn mogelijk niet zo nuttig bij het stellen van een definitieve diagnose. (Bron: Healthline)

Hoe kun je Kuru voorkomen en behandelen?

Zoals gezegd is Kuru uiterst zeldzaam. Het kan alleen worden opgelopen door blootstelling aan Kuru-prionen. Volgens het National Institute of Neurological Disorders and Stroke is de ziekte bijna verdwenen. Nu kannibalismerituelen worden ontmoedigd, zijn de gevallen tegen het midden van de 20e eeuw exponentieel gedaald.

Voor personen die Kuru hebben opgelopen, is de ziekte ongeneeslijk. Alleen palliatieve zorg is mogelijk. (Bron: Healthline)

Laat een bericht achter